BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Yaz Okulu İle İlgili Önemli Duyuru !

1- Yaz Okulu ücretlerine ilişkin dekontlar ile dilekçeler faks veya posta yoluyla gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. Dekontlar ile dilekçelerin faks çekilmesi durumunda sonradan asılları ya posta ile gönderilmesi ya da elden teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca okulumuzun öğrenci işlerinden dilekçe ile dekontun ulaştığının teyidi yapılması gerekmektedir.

2-Ücretler yatırılırken küsuratlarına dikkat edilmelidir, eksik yatırılmamalıdır:

3- Yabancı Dil-1 (İngilizce-1) Yabancı Dil-2 (İngilizce-2) Dersleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde ortak ders olarak açılacak olup, başvurular ilgili birime yapılacaktır. Yalnız bir yaz okulunda alınabilecek ders sayısı toplamı maksimum 4, alınabilecek kredi toplamı maksimum 12 kuralına Yabancı Dil 1-2 de dahildir.

 4 - Adalet Programındaki Medeni Hukuk 1 ve Medeni Hukuk 2 dersi Sosyal Güvenlik programındaki Medeni Hukuk dersi içerisinde açılacaktır.