BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj Dosyasının Gönderilmesine ilişkin Duyuru

Staj dosyasının öğrenci tarafından gönderilmesi durumunda;

 

İş yeri tarafından doldurulacak olan Gizli Değerlendirme Belgesi, defterden koparılarak doldurulup kapalı ve mühürlü bir zarf ile staj dosyasına eklenip gönderilmesi gerekmektedir. Gizli Değerlendirme Belgesinin bulunduğu kapalı ve mühürlü zarf öğrenci tarafından kesinlikle açılmayacaktır.

 

Staj dosyasının kurum tarafından gönderilmesi durumunda;

 

İş yeri tarafından doldurulacak olan Gizli Değerlendirme Belgesi, defterden koparılmadan doldurularak ya da defterden koparılarak doldurulup kapalı ve mühürlü bir zarf ile staj dosyasına eklenip gönderilmesi gerekmektedir.