BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Akademik Sohbetler 4 - (Adli Yargıda Meslekler Paneli)

Yer: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu

Yüksekokulumuz tarafından Akademik Sohbetler-4 programı kapsamında "Adli Yargıda Meslekler" paneli düzenlendi. 

  

Panelde Yozgat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet SAYGIN, Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Ömer Faruk KAYMAZ, İdari ve Mali İşler Müdürü Halit ÜNAL ve İcra Müdürü Mustafa ATAR'ı ağırladık.


   

Panel, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasından sonra Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Recep Temel'in yöneticiliğinde başladı.


Panelde Yozgat Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet SAYGIN "Soruşturma ve Koğuşturma Sürecini", Adalet Komisyonu Üyesi Hakim Ömer Faruk KAYMAZ "Yargılama Sürecini", İdari ve Mali İşler Müdürü Halit ÜNAL "Kalem ve Personel Mevzuatını", İcra Müdürü Mustafa ATAR ise “İcra Mevzuatı ve Uygulamalarını” öğrencilerimize anlattılar.

  

  

Adalet Programı öğrencilerinin gelecekte hizmet yapacakları kurumları ve işleyişlerini bizzat kurum yöneticilerinden dinleme fırsatı yakaladıkları panel, öğrencilerimizin mesleğe girişte ve mesleği icra ederken dikkat etmeleri gereken hususlarla ilgili sorulara verilen cevaplarla devam etti.

Panel sonunda Yüksekokul Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Recep TEMEL programın düzenlenmesinde emeği geçen Yerköy Adalet MYO’nun idari ve akademik personeline, misafirlerin okulumuzdaki programa iştiraklerini hazırlayan Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı sayın Ahmet YAVUZ’a ve bizatihi programımıza iştirak ederek sunumlarını gerçekleştiren değerli misafirlerimize ve programa yakın ilgilerinden ötürü öğrencilerimize teşekkür etti.

   

    

Panel misafirlerimize plaket takdimi ile tamamlandı.