BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Yer: Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu” Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

 

Ana teması “Adalet Meslek Yüksekokullarının Gelişiminde Yeni Eğilimler” olarak belirlenen sempozyuma Yrd. Doç. Dr. Recep TEMEL, Öğr. Gör. Gülçin EROKSAL ÜLGER ve Öğr. Gör. İhsan ÜSTÜNTAŞ “Adalet Meslek Yüksekokullarından Mezun Olanların Alanlarında İstihdamına İlişkin Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bildirili ile; Öğr. Gör. Emre EKİNCİ ve Öğr. Gör. Hasan CAN'da "Meslek Yüksekokullarında Sınavsız Geçişin Başarı Üzerine Etkisi: Yerköy Adalet Meslek Yüksekokulu Örneği" başlıklı bildiri ile katılım sağlamıştır.