BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

 1. Sınav Notuna İtiraz Dilekçesi

 2. Öğrenci Belgesi Talep Dilekçesi

 3. Ders Muafiyet Talep Dilekçesi

 4. Başarı Durum Belgesi (Transcript) Talep Dilekçesi

 5. Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge Talep Dilekçesi

 6. Askerlik Belgesi (Ek-C2) Talep Dilekçesi

 7. Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Dilekçesi

 8. Kayıt Sildirme Talep Dilekçesi

 9. Lise Diplomasının Onaylı Örneği Talep Dilekçesi

 10. Öğrenci Kimliğinin Kayıp Nedeniyle Yenilenmesi Talep Dilekçesi

 11. İletişim Bilgilerini Değiştirme Talep Dilekçesi

 12. Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi

 13. Sosyal Faaliyet Katılım Tutanağı

 14. Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi