BOZOK ÜNİVERSİTESİ

YERKÖY ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

 

 

 

Öğr. Gör. 

Müdür Yardımcısı